Graphic and Branddesign

Blog

Elke trotse ondernemer zou zijn/haar zaak, hoe klein ook, als MERK moeten behandelen!

Elke branding expert is overtuigd van het belang van een sterk merk. Voor hem is dat belang zo vanzelfsprekend dat hij vaak vergeet te vertellen wat een merk eigenlijk precies is. En de klant? Die vraagt er doorgaans niet naar. Misschien denk je: ‘So what, het is maar een woord’.

Een merk (brand) is wat het publiek denkt, voelt en ervaart bij een bedrijf. Branding gaat dus over het creëren van een klantbeleving. Een merk is een concept en niet zichtbaar of tastbaar.

Het is dus niet ‘maar een woord’! Jouw definitie van een merk stuurt jouw denken erover, stuurt de manier waarop je communiceert met je klant, en stuurt de manier waarop je een merk bouwt. Als je begrijpt wat een merk echt is en je vervolgens bedenkt welke belangen en bedragen er omgaan in het bouwen van een merk, realiseer je je hoe groot de gevolgen zijn van een vage of verkeerde definitie.

“Een merk (brand) is de verzameling van alle expressies waarmee een entiteit (persoon, organisatie, bedrijf, stad, product, land, ...) zich herkenbaar maakt.“

“Een merk bouwen (branding) is het proces dat hiermee verbonden is.“

 

Merken bouwen

Merken staan niet op zichzelf; ze zijn onlosmakelijk verbonden met de entiteiten die het merk hebben gebouwd en elke dag verder creëren. Wie een merk terugbrengt tot bijvoorbeeld alleen de uiterlijke kenmerken, de merkbelofte of het trademark, doet geen recht aan wat een merk daadwerkelijk is en onderschat de impact.

Bedrijven creëren elke dag opnieuw talloze expressies. Elk deelproduct, elke social media uiting, elk klantcontact, elke handeling of reactie van een medewerker, zowel intern als extern, is een expressie van het merk. En of we nu willen of niet, allemaal dragen deze bij aan hoe mensen het merk zien, ervaren en waarderen. Wie ook maar één van deze elementen aan het toeval over laat, onderschat zowel de kracht als de risico’s van branding.

Een sterk merk bouwen – zeker in deze tijd – vereist allereerst een kraakheldere en eenduidige definitie en ten tweede de expertise om het totaal aan expressies in kaart te brengen, te sturen en te monitoren.

In welke fase zit jij?

In welke fase zit jouw merk?
Hoeveel rendement brengt het op?

Een onderzoek uit de Universiteit van Twente concludeerde dat bedrijven die hun merk dieper inzetten beter in staat zijn in het waarmaken van de merkbelofte en daarbij de merkwaarde verhogen. Van merkherkenning tot en met het verhogen van loyaliteit.Hoe dieper het merk verwerkt wordt in de organisatie, hoe meer merkwaarde je kan bouwen.

categoriën en hun rendement

1. twijfelaars+0%

In deze categorie is men niet of nauwelijks bezig met het merk. De groeikans is hier het grootste.

2. starters+13%

Deze groep ziet het belang van het merk wel in, maar het merk wordt in deze organisaties niet als leidend principe gebruikt. Het merk beperkt zich in deze categorie tot de toepassing van de huisstijl.

3. gevorderden+50%

Voor deze groep is het merk het vertrekpunt voor alle (marketing)communicatie. Zij zien het merk vooral als een competitief middel. De focus van merkontwikkeling ligt voornamelijk op de merkpositionering, huisstijl en marketingcommunicatie. Deze groep gebruikt het merk voor het bouwen van relaties met externe stakeholders.

4. kenners+82%

Deze groep gebruikt het merk als uitgangspunt voor het organisatiehandelen; van processen voor productontwikkeling tot aan het gedrag van medewerkers. De organisaties in deze groep erkennen dat het merk één van de belangrijkste eigendommen is van de organisatie en het middel is om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Zit je goed waar je zit! Prima...
of misschien wel tijd om de uitdaging aan te gaan, je merkwerkwaarde te verhogen!

Ik hoor het graag!

Laat me weten of je vragen hebt rond dit artikel of bel me gewoon voor een spontane babbel.